Problems

Problem Author Category Types ▴ Points AC % Users
Bola del Projector (hard) marc Categoria Especial Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria 15p 23.0% 24
Ny’alotha marc Categoria Especial Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria, Timelimit! 25p 0.0% 0
Mesa Redonda marc Extern Algoritmes Voraços 15p 6.3% 2
Monedes d'euro GerardTV Aprenentatge Algorítmia 4 42.2% 69
Monedes d'euro (2) GerardTV Aprenentatge Algorítmia, Strings 5 13.3% 2
Pol va al cinema gsantama Aprenentatge Algorítmia, Sense Bucles 3 21.6% 21
Emmagatzematge Pokèmon marc Competitiu Algorítmia, Arrays/Llistes 8p 41.2% 64
Mini 2048 epozo Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes 9p 26.3% 57
La Moda gsantama Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes, Matemàtiques 7p 75.0% 8
Torniquet Sabadell gsantama Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes 4p 57.9% 10
Vol Rasant marc Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes 15p 34.9% 23
Caracoles del Pozo gsantama Codejam Algorítmia, Bucles simples 5 18.1% 185
La Moda de les Modes gsantama Codejam Algorítmia, Strings 8p 25.0% 2
Fer la 3-60 marc Codejam Algorítmia 5 20.3% 34
Fer la 13-14 marc Codejam Algorítmia 5 43.7% 31
Arbre genealògic marc, epozo Codejam Algorítmia, Recursivitat, Strings 5p 18.9% 17
Arte Canadiense marc Extern Algorítmia 8p 72.0% 17
Acelerarutas marc Extern Algorítmia, Matemàtiques 8p 16.7% 1
El Nostre Atac RaúlEA Problemes fets per Alumnes Algorítmia, Arrays/Llistes, Bucles simples, Extraccio de Digits 4 22.2% 2
Escriu en un Array (1) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 48.1% 461
Escriu en un Array (2) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 53.4% 430
Escriu en un Array (3) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 59.9% 190
Escriu en un Array (4) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 61.5% 434
Cerca Aproximada marc Introduccio Arrays/Llistes 4 53.6% 368
Macarrisme al 100% marc Introduccio Arrays/Llistes 2 57.8% 374
Tots a la Dreta! marc Introduccio Arrays/Llistes 3 58.2% 179
Tots Diferents marc Introduccio Arrays/Llistes 3 55.5% 179
Tots Diferents 2 marc Introduccio Arrays/Llistes 3 75.0% 149
ABBA srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 6 17.6% 109
Caga tió! srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 2 49.6% 130
Els minions de Terrassa srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 5 52.6% 10
Cerca Aproximada (2) marc Introduccio Arrays/Llistes 6 85.9% 82
Parada a Boxes marc Introduccio Arrays/Llistes 7p 32.1% 26
El cistell de la compra srivas Introduccio Arrays/Llistes, Estructures de Dades, Ordenació, Strings 5 38.0% 66
El cistell de la compra (2) srivas Introduccio Arrays/Llistes, Estructures de Dades, Ordenació, Strings 5 43.6% 43
Llistat d'alumnes srivas Introduccio Arrays/Llistes, Estructures de Dades, Ordenació 5 25.3% 39
Les pistes del paraulògic srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 5 62.1% 34
Bassou Me odia marc Introduccio Arrays/Llistes 4p 69.0% 55
Eleccions de Patates marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 56.0% 408
Contrasenyes marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 6p 55.0% 130
DNI marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 4p 70.7% 99
Escala Reial marc Aprenentatge Arrays/Llistes 8p 40.3% 170
La Fòrmula d'Euler marc Aprenentatge Arrays/Llistes 5p 65.1% 187
Fans de Fnatic marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 5p 31.4% 73
Frasíndrom gsantama Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 6p 61.0% 126
Jaume Banned marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 3p 41.7% 100
Números binaris marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 6p 52.5% 131
Ordena Alfabéticamente marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Extraccio de Digits, Strings 3p 72.6% 121
Os Shipeo marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 78.6% 277
Freqüència marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 65.1% 113