Problems

Problem Author Category Types ▴ Points AC % Users
Bola del Projector (hard) marc Categoria Especial Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria 15p 20.0% 14
Ny’alotha marc Categoria Especial Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria, Timelimit! 25p 0.0% 0
Mesa Redonda marc Extern Algoritmes Voraços 15p 7.1% 2
Monedes d'euro GerardTV Aprenentatge Algorítmia 4 69.6% 30
Monedes d'euro (2) GerardTV Aprenentatge Algorítmia, Strings 5 20.0% 1
Emmagatzematge Pokèmon marc Competitiu Algorítmia, Arrays/Llistes 8p 46.3% 27
Mini 2048 epozo Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes 9p 23.0% 29
La Moda gsantama Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes, Matemàtiques 7p 70.0% 6
Torniquet Sabadell gsantama Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes 10p 64.3% 8
Vol Rasant marc Codejam Algorítmia, Arrays/Llistes 15p 32.8% 17
Caracoles del Pozo gsantama Codejam Algorítmia, Bucles simples 5 20.9% 80
La Moda de les Modes gsantama Codejam Algorítmia, Strings 8p 25.0% 2
Fer la 3-60 marc Codejam Algorítmia 5 20.2% 30
Fer la 13-14 marc Codejam Algorítmia 5 39.7% 25
Arte Canadiense marc Extern Algorítmia 8p 76.5% 12
Acelerarutas marc Extern Algorítmia, Matemàtiques 8p 16.7% 1
El Nostre Atac RaúlEA Problemes fets per Alumnes Algorítmia, Arrays/Llistes, Bucles simples, Extraccio de Digits 12 50.0% 1
Tres en tabla alexvancells Primers Passos Arrays/Llistes, Matrius 7 100.0% 1
Escriu en un Array (1) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 41.7% 249
Escriu en un Array (2) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 54.6% 233
Escriu en un Array (3) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 59.9% 124
Escriu en un Array (4) marc Introduccio Arrays/Llistes 1.5 54.9% 240
Cerca Aproximada marc Introduccio Arrays/Llistes 4 54.0% 176
Macarrisme al 100% marc Introduccio Arrays/Llistes 2 55.3% 191
Tots a la Dreta! marc Introduccio Arrays/Llistes 3 53.0% 123
Tots Diferents marc Introduccio Arrays/Llistes 3 52.7% 119
Tots Diferents 2 marc Introduccio Arrays/Llistes 3 74.3% 98
ABBA srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 5 14.0% 20
Caga tió! srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 2 54.5% 79
Els minions de Terrassa srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 5 50.0% 1
Cerca Aproximada (2) marc Introduccio Arrays/Llistes 6 69.7% 22
Parada a Boxes marc Introduccio Arrays/Llistes 7p 40.4% 20
El cistell de la compra srivas Introduccio Arrays/Llistes, Estructures de Dades, Ordenació, Strings 5 35.9% 26
El cistell de la compra (2) srivas Introduccio Arrays/Llistes, Estructures de Dades, Ordenació, Strings 5 41.7% 21
Llistat d'alumnes srivas Introduccio Arrays/Llistes, Estructures de Dades, Ordenació 5 24.7% 18
Les pistes del paraulògic srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 5 61.1% 31
Bassou Me odia marc Introduccio Arrays/Llistes 4p 85.7% 5
Eleccions de Patates marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 57.4% 205
Contrasenyes marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 6p 56.5% 86
DNI marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 4p 66.7% 56
Escala Reial marc Aprenentatge Arrays/Llistes 8p 45.0% 95
La Fòrmula d'Euler marc Aprenentatge Arrays/Llistes 5p 66.0% 92
Fans de Fnatic marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 5p 32.8% 42
Frasíndrom gsantama Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 6p 74.0% 73
Jaume Banned marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 3p 41.6% 61
Números binaris marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 6p 48.2% 73
Ordena Alfabéticamente marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Extraccio de Digits, Strings 3p 73.6% 74
Os Shipeo marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 77.7% 163
Freqüència marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 65.0% 73
Penjat marc Aprenentatge Arrays/Llistes, Strings 7p 82.4% 27