Fer la 13-14


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Algorítmia
Category
Codejam

Ja us vaig dir que us explicaria el de la 13-14

La frase: “fer la 13-14” ve de les claus dels tallers. Les claus fixes tenen dues mides, una a cada costat. Per exemple, una clau 10-11 té una clau de mida 10 a un costat i una 11 a l’altre costat. Les claus són de nombres contigus sempre. 10-11 , 12-13 , 14-15, etc. Als mecànics novells els solen enredar demanant-los la clau 13-14, que és una clau que no existeix, ja que si vols una clau de mida 13 agafes la 12-13, i si la vols de mida 14 agafes la 14-15, i els tenien fent fer voltes pel taller un matí sencer. Fes un programa que donada una clau et digui si és una clau vàlida o no

Entrada

La primera línea és el nombre de casos. Cada cas és una String amb format: “nombre”-”nombre”, indicant una clau. La clau més petita serà la 6-7 i la més gran serà la 10000-10001 (la de la foto, de fet)

Sortida

Si la clau és vàlida es dirà “SI” En cas contrari es dirà “NO”

Exemple d'Entrada

4
12-13
13-14
14-15
13-12

Exemple de Sortida

SI
NO
SI
NO

Comments

There are no comments at the moment.