Problems

Problem Author Category Types Points AC % Users
7 Segments gsantama Codejam Extraccio de Digits, Matemàtiques, Strings 5p 39.1% 8
8 Reines gsantama Codejam Matrius 7p 52.9% 8
ABBA srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 5 17.9% 13
Nota d'Actitud (2) marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 70.0% 7
Aguja en el Pajar marc Extern Combinatòria, Strings 10p 23.1% 3
Agulles Amagades srivas Introduccio Matemàtiques 5 13.3% 2
Agulles Barallades srivas Introduccio Matemàtiques 5 100.0% 1
Aire Acondicionat marc Introduccio Simple Math 2 22.6% 57
alejandro VS alexandro Noah Aprenentatge BFS/DFS, Grafs 8 100.0% 1
alejandro VS alexandro 2 Noah Aprenentatge BFS/DFS, Grafs 8 100.0% 1
Alfil gsantama Aprenentatge Matrius 5p 61.5% 28
Amanecer del Último Día marc Primers Passos Sense Bucles 2p 30.3% 260
Ambrosio marc Introduccio Bucles simples, Matemàtiques 5p 41.2% 215
Ambrosio SA marc Codejam Estructures de Dades, Matrius, Pensar! 5 20.0% 1
Ambrosio Triangular marc Introduccio Bucles simples, Matemàtiques 5p 70.1% 137
Amplitud marc Codejam Arrays/Llistes 8 21.4% 6
Els animals preferits de Jordina marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4 57.3% 136
Col·leccionista d'ànimes CictorVabre Categoria Especial Cerca Binària, Combinatòria, Matemàtiques, Optimització, Ordenació, Timelimit! 20p 60.0% 3
Quants anys tindré l'any vinent? epozo FiraFP Sense Bucles, Sense Ifs 1 10.3% 54
Any de traspàs marc Primers Passos Sense Bucles 1p 30.6% 292
Aparcament epozo Introduccio Bucles simples 5p 13.9% 55
Arbolito marc Primers Passos Sense Bucles 2p 20.0% 13
Arnau, tu nuevo dios notkaravaxx Aprenentatge Arrays/Llistes, Diccionaris, Strings 8 38.5% 5
Arriba y Abajo marc Extern Bucles simples 5p 25.0% 15
Arrodoniment marc Primers Passos Pensar!, Sense Bucles 3p 32.4% 164
Arte Canadiense marc Extern Algorítmia 8p 77.8% 7
La dura vida d'un ascensor gemma, joanq Primers Passos Bucles simples 4p 16.7% 17
Asteroides marc Extern Matrius, Recursivitat 10p 80.0% 4
Best Athena EUW marc Aprenentatge Matrius 5p 46.0% 54
Autobiografics gsantama Codejam Extraccio de Digits 4p 75.0% 6
AVE marc Competitiu Bucles simples 4p 78.9% 14
El Barret de Hogwarts marc Primers Passos Sense Bucles 1p 41.1% 426
Basket Mania gsantama Competitiu Bucles simples, Strings 4p 38.3% 58
Había una cebra en los Beatles arnauloca Aprenentatge Matrius 6 66.7% 30
Best of Five marc Codejam Bucles simples 4p 7.4% 2
Bitlles (1) marc Aprenentatge Recursivitat 4p 49.5% 44
Bitlles (1) marc Introduccio Recursivitat 3p 93.1% 25
Bitlles (2) marc Aprenentatge Recursivitat 5p 89.5% 13
Black Friday marc Aprenentatge Matrius 5p 60.4% 143
Blitzcrank gsantama Introduccio Bucles simples, Simple Math 3p 44.1% 66
Bola del Projector (hard) marc Categoria Especial Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria 15p 30.5% 12
bolas lobas (1) marc Introduccio Strings 4 76.1% 53
bolas lobas (2) marc Competitiu Strings 7 20.8% 15
Bomberman marc Competitiu Matrius 7p 44.7% 73
Parada a Boxes marc Introduccio Arrays/Llistes 7p 41.5% 16
TY MR.BROXAH Codejam Bucles simples, Simple Math 4p 21.3% 13
Pescamines marc Aprenentatge Matrius 6p 39.6% 53
Buscant e marc Competitiu Recursivitat 7p 0.0% 0
Cercar Parelles marc Primers Passos Sense Bucles 2p 54.5% 433
Cercar Trios marc Primers Passos Sense Bucles 1 70.0% 394