Problems

Problem Author Category Types Points AC % Users
7 Segments gsantama Codejam Extraccio de Digits, Matemàtiques, Strings 5p 42.5% 32
8 Reines gsantama Codejam Matrius 7p 40.0% 14
ABBA srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 6 17.9% 106
Nota d'Actitud (2) marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 59.1% 50
Aguja en el Pajar marc Extern Combinatòria, Strings 10p 5.6% 6
Agulles Amagades srivas Introduccio Matemàtiques 5 29.9% 28
Agulles Barallades srivas Introduccio Matemàtiques 5 60.0% 5
Aire Acondicionat marc Aprenentatge Strings 3 21.9% 86
Aire Acondicionat (Sense Bucles) marc Aprenentatge Sense Bucles 2 40.2% 39
alejandro VS alexandro Noah Aprenentatge BFS/DFS, Grafs 8 40.0% 2
alejandro VS alexandro 2 Noah Aprenentatge BFS/DFS, Grafs 8 100.0% 2
Alfil gsantama Aprenentatge Matrius 5p 68.8% 69
Amanecer del Último Día marc Primers Passos Sense Bucles 2p 28.3% 453
Ambrosio marc Introduccio Bucles simples, Matemàtiques 5p 44.1% 460
Ambrosio SA marc Codejam Estructures de Dades, Matrius, Pensar! 15 28.6% 5
Ambrosio Triangular marc Introduccio Bucles simples, Matemàtiques 5p 64.0% 307
Amplitud marc Codejam Arrays/Llistes 8 24.7% 38
Els animals preferits de Jordina marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4 56.6% 292
Col·leccionista d'ànimes CictorVabre Categoria Especial Cerca Binària, Combinatòria, Matemàtiques, Optimització, Ordenació, Timelimit! 20p 26.1% 4
Quants anys tindré l'any vinent? epozo FiraFP Sense Bucles, Sense Ifs 1 15.0% 168
Any de traspàs marc Primers Passos Sense Bucles 1p 31.6% 442
Aparcament epozo Introduccio Bucles simples 5p 13.1% 111
Arbolito marc Primers Passos Sense Bucles 2p 29.6% 64
Arnau, tu nuevo dios notkaravaxx Aprenentatge Arrays/Llistes, Diccionaris, Strings 8 53.3% 13
Arriba y Abajo marc Extern Bucles simples 5p 27.5% 45
Arrodoniment marc Primers Passos Pensar!, Sense Bucles 3p 34.2% 208
Arte Canadiense marc Extern Algorítmia 8p 69.6% 15
La dura vida d'un ascensor gemma, joanq Primers Passos Bucles simples 4p 22.7% 43
Asteroides marc Extern Matrius, Recursivitat 10p 81.8% 14
Best Athena EUW marc Aprenentatge Matrius 5p 50.5% 95
Autobiografics gsantama Codejam Extraccio de Digits 4p 80.0% 8
AVE marc Competitiu Bucles simples 4p 26.6% 31
BaroGangplank marc Codejam Pensar! 30 4.0% 9
El Barret de Hogwarts marc Primers Passos Sense Bucles 1p 40.9% 820
Barriles Explosivos AnaMaria Problemes fets per Alumnes Recursivitat 5p 55.0% 11
Basket Mania gsantama Competitiu Bucles simples, Strings 4p 33.3% 121
Bassou Me odia marc Introduccio Arrays/Llistes 4p 69.1% 42
Había una cebra en los Beatles arnauloca Aprenentatge Matrius 6 56.3% 86
Best of Five marc Codejam Bucles simples 4p 4.5% 2
Bitlles (1) marc Aprenentatge Recursivitat 4p 51.7% 70
Bitlles (1) marc Introduccio Recursivitat 3p 91.8% 43
Bitlles (2) marc Aprenentatge Recursivitat 5p 78.9% 26
Black Friday marc Aprenentatge Matrius 5p 62.9% 282
Blitzcrank gsantama Introduccio Bucles simples, Simple Math 3p 41.5% 102
Bola del Projector (hard) marc Categoria Especial Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria 15p 23.6% 22
bolas lobas (1) marc Introduccio Strings 4 74.0% 113
bolas lobas (2) marc Competitiu Strings 7 35.4% 60
Bomberman marc Competitiu Matrius 7p 39.7% 118
La bossa de mà joanq Aprenentatge Arrays/Llistes, Diccionaris, Estructures de Dades 10p 19.3% 15
Parada a Boxes marc Introduccio Arrays/Llistes 7p 33.3% 26