Problems

Problem Author Category Types Points AC % Users
7 Segments gsantama Codejam Extraccio de Digits, Matemàtiques, Strings 5p 36.2% 44
8 Reines gsantama Codejam Matrius 7p 36.0% 16
ABBA srivas Introduccio Arrays/Llistes, Strings 6 16.8% 108
Nota d'Actitud (2) marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4p 61.0% 58
Aguja en el Pajar marc Extern Combinatòria, Strings 10p 6.8% 7
Agulles Amagades srivas Introduccio Matemàtiques 5 28.2% 29
Agulles Barallades srivas Introduccio Matemàtiques 5 58.3% 6
Aire Acondicionat marc Aprenentatge Strings 3 22.3% 97
Aire Acondicionat (Sense Bucles) marc Aprenentatge Sense Bucles 2 36.8% 45
alejandro VS alexandro Noah Aprenentatge BFS/DFS, Grafs 8 42.9% 3
alejandro VS alexandro 2 Noah Aprenentatge BFS/DFS, Grafs 8 50.0% 2
Alfil gsantama Aprenentatge Matrius 5p 69.7% 76
Amanecer del Último Día marc Primers Passos Sense Bucles 2p 28.2% 468
Ambrosio marc Introduccio Bucles simples, Matemàtiques 5p 44.7% 489
Ambrosio SA marc Codejam Estructures de Dades, Matrius, Pensar! 15 25.8% 5
Ambrosio Triangular marc Introduccio Bucles simples, Matemàtiques 5p 63.9% 324
Amplitud marc Codejam Arrays/Llistes 8 22.8% 39
Els animals preferits de Jordina marc Aprenentatge Arrays/Llistes 4 57.1% 307
Col·leccionista d'ànimes CictorVabre Categoria Especial Cerca Binària, Combinatòria, Matemàtiques, Optimització, Ordenació, Timelimit! 20p 21.4% 4
Quants anys tindré l'any vinent? epozo FiraFP Sense Bucles, Sense Ifs 1 15.2% 177
Any de traspàs marc Primers Passos Sense Bucles 1p 31.5% 497
Aparcament epozo Introduccio Bucles simples 5p 13.2% 120
Arbolito marc Primers Passos Sense Bucles 2p 30.8% 75
Arbre genealògic marc, epozo Codejam Algorítmia, Recursivitat, Strings 5p 18.9% 17
Arnau, tu nuevo dios notkaravaxx Aprenentatge Arrays/Llistes, Diccionaris, Strings 8 47.2% 14
Arriba y Abajo marc Extern Bucles simples 5p 27.1% 48
Arrodoniment marc Primers Passos Pensar!, Sense Bucles 3p 34.0% 220
Arte Canadiense marc Extern Algorítmia 8p 72.0% 17
La dura vida d'un ascensor gemma, joanq Primers Passos Bucles simples 4p 23.2% 48
Asteroides marc Extern Matrius, Recursivitat 10p 85.7% 20
Best Athena EUW marc Aprenentatge Matrius 5p 50.4% 105
Autobiografics gsantama Codejam Extraccio de Digits 4p 83.3% 10
AVE marc Competitiu Bucles simples 4p 24.6% 47
BaroGangplank marc Codejam Pensar! 30 3.7% 11
El Barret de Hogwarts marc Primers Passos Sense Bucles 1p 41.3% 889
Barriles Explosivos AnaMaria Problemes fets per Alumnes Recursivitat 5p 32.6% 14
Basket Mania gsantama Competitiu Bucles simples, Strings 4p 34.5% 130
Bassou Me odia marc Introduccio Arrays/Llistes 4p 69.0% 55
Había una cebra en los Beatles arnauloca Aprenentatge Matrius 6 56.7% 105
Bitlles (1) marc Aprenentatge Recursivitat 4p 50.0% 105
Bitlles (1) marc Introduccio Recursivitat 3p 87.8% 73
Bitlles (2) marc Aprenentatge Recursivitat 5p 82.0% 36
Black Friday marc Aprenentatge Matrius 5p 61.2% 308
Blitzcrank gsantama Introduccio Bucles simples, Simple Math 3p 41.4% 103
Bola del Projector (hard) marc Categoria Especial Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria 15p 23.0% 24
bolas lobas (1) marc Introduccio Strings 4 74.0% 124
bolas lobas (2) marc Competitiu Strings 7 35.4% 62
Bomberman marc Competitiu Matrius 7p 37.9% 132
La bossa de mà joanq Aprenentatge Arrays/Llistes, Diccionaris, Estructures de Dades 10p 19.6% 20
Parada a Boxes marc Introduccio Arrays/Llistes 7p 32.1% 26