Ambrosio Triangular


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Isabel Preysler t’ha demanat fer una torre de Ferrero Rocher per a la recepció de l’ambaixador. La torre ha de ser en forma de piràmide triangular. Això significa que el primer pìs tindrà un Ferrero, el segon 3, el tercer 6, el quart 10, i així. (cada pis es un triangle amb una fila extra)

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas és una línia amb 1 nombre, consistent amb el nombre de pisos que vols que la piràmide tingui

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: El nombre de ferreros necessari per a construir la piràmide (no el nombre del pis, sino tots)

Exemple d'Entrada

6
6
2
7
1
4
3

Exemple de Sortida

56
4
84
1
20
10

Comments


  • 2
    Salah  commented on Nov. 19, 2023, 2:26 a.m.

    Yo cuando


  • 1
    Iker_sanchez  commented on Nov. 15, 2023, 8:55 p.m.

    bombardeen torremolinos