Basket Mania


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Strings
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat De vegades els programadors necessiten esvair-se una mica després d'una intensa sessió de treball. En aquesta ocasió us presentem una activitat idonea per deixar descansar la ment mentres disfrutem d'un magnific esport com és el basquet i que consisteix en enregistrar cada cistella d'un partir de la següent forma:

  • Primer s'indica si la cistella l'ha puntuat l'equip local o el visitant amb una lletra (L o V)
  • A continuació s'indica el nombre de punts aconseguits per la cistella (1, 2 o 3)

Després d'haber enregistrat totes les cistelles del partit d'avui, la nostra ment s'ha quedat tan relaxada que no hem copsat quin equip ha guanyat el partit. Per tal d'esbrinar-ho (i degut a que som una mica sado-devmassoquistes) desenvoluparem un programa per a que calculi el guanyador.

Entrada

L’entrada comença amb un número indicant la quantitat de casos de prova que vindran a continuació. Cada cas de prova comença amb un número \(K\), que indica el nombre de línies que venen a continuació. Cada línea reflexa el flux d’anotació de cistelles d’un partit, segons l’explicació anterior, on cada cistella es representa per un parell de valors, el primer per indicar quin equip anota (L o V) i el segon el valor de la cistella (1, 2 o 3).

Sortida

Com a sortida, per a cada cas de prova, s’escriurà, en una sola línia:

  • L’equip guanyador del partit (L o V). Cas d’empat, escriurà E
  • Els punts de l’equip local
  • Els punts de l’equip visitant

Exemple d'Entrada

1
4
V 2
V 2
L 1
L 3

Exemple de Sortida

E 4 4

Comments