alejandro VS alexandro 2


Submit solution

Points: 8
Time limit: 3.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
BFS/DFS, Grafs
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

L'Alexandro s'està preparant per a una baralla aferrissada contra l'Alejandro. Com que cap dels dos és molt atleta han acordat que la baralla es decidirà per veure qui troba abans una pel·lícula aleatòria en un graf del MCU. L'Alexandro creu que la forma més ràpida per trobar les pel·lícules és recorrent el graf en vertical però no sap molt bé com fer-ho.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas de prova compta un número indicant les connexions de pel·lícules que hi haurà seguit d'aquestes. Per últim es donarà el nom de la pel·lícula a buscar.

Sempre es comença a mirar pel node "marvel".

Sortida

Hauràs de dir la posició en la qual l'Alexandro trobarà la pel·lícula. Compte, el node marvel no compta com una pel·lícula.

Cas de entrada 1

1
6
marvel -> capitanAmerica
capitanAmerica2 -> capitanAmerica
marvel -> thor
marvel -> hulk
thor -> thor2
capitanAmerica3 -> capitanAmerica2
thor2

Cas de sortida 1

5

Cas de entrada 2

2
8
marvel -> ironman
marvel -> capitanAmerica
capitanAmerica -> capitanAmerica2
ironman -> ironman2
marvel -> thor
thor -> thor2
capitanAmerica2 -> capitanAmerica3
ironman2 -> ironman3
ironman2
9
marvel -> spiderman
spiderman -> spiderman2
spiderman2 -> spiderman3
marvel -> antman
marvel -> vengadores
vengadores -> vengadores2
vengadores2 -> vengadores3
vengadores3 -> vengadores4
antman -> antman2
vengadores4

Cas de sortida 2

2
9

Comments

There are no comments at the moment.