Ambrosio


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat Isabel Preysler t’ha demanat fer una torre de Ferrero Rocher per a la recepció de l’ambaixador. La torre ha de ser en forma de piràmide quadrada. Això significa que el primer pis tindrà un Ferrero, el segon 4, el tercer 9, el quart 16, i així succesivament (cada pis és un quadrat amb un més a cada cantó)

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas és una línia amb 1 número, consistent amb el nombre de pisos que vols que la piràmide tingui

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: El nombre de bombons necessaris per a construir la piràmide (no els bombons del pis que fa de base, sinó tots els bombons que fan falta per fer la piràmide)

Exemple d'Entrada

6
6
2
7
1
4
3

Exemple de Sortida

91
5
140
1
30
14

Comments