Alfil


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

Al joc dels escacs, l’alfil és la peça que es mou per les diagonals. El número de caselles al que pot moure ve condicionat per la posició que ocupa al tauler. Si està a les caselles centrals el seu poder és superior.

Entrada

L’entrada comença amb el número de casos de prova que vindran a continuació. Per cada cas de prova s’indicarà la casella que ocupa l’alfil, segons les regles dels escacs. Per exemple, al dibuix l’alfil es troba a la casella e5 (observeu que la e correspon a la columna, en minúscules, i el 5 a la fila, des de la base del tauler

Sortida

Para cada cas de prova caldrà indicar el número de caselles a les que pot moure l’alfil, en un tauler d’escacs (8x8)

Exemple d'Entrada

4
e5
c3
g2
h8

Exemple de Sortida

13
11
9
7

Comments

There are no comments at the moment.