bolas lobas (2)


Submit solution

Points: 7
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Fixeu-vos que si canvieu la "b" i la "l" obtens lobas a partir de bolas. Son dues paraules les dues molt malsonants pero que impliquen coses diferents. Com veieu no m'he molestat en canviar l'enunciat.

Entrada

El problema comença amb un nombre \(N\) que diu quants casos té. Cada cas son 2 línies. La primera es una paraula La segona és la mateixa paraula amb dues lletres canviades de posició. Es garanteix que només hi ha una forma de canviar les lletres de posició per a arribar a la segona paraula

Sortida

Per cada cas es tornaran la posició de les dues lletres que s'han intercanviat de posició, començant per la que té valor més baix.

Exemple d'Entrada

3
bolas
lobas
calor
colar
leer
leer

Exemple de Sortida

0 2
1 3
1 2

Comments