Bola del Projector (hard)


Submit solution

Points: 15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Algoritmes Voraços, Bucles simples, Combinatòria
Category
Categoria Especial
Allowed languages
C++, Java, Python

image

La Bola del Projector es prepara per atacar de nou. M’està perseguint. Sé que cada nit, es prepara, per sempre estar a l’altura dels meus ulls, a l’altura justa per atacar-me i tornar-me a pegar a la cara. Per les nits es prepara, prepara la quantitat de corda justa. Aquest cordill sembla inofensiu, pero està teixit per provocar maldat, per provocar la meva absoluta bogeria, per desgarrar el teixit de la realitat i desencadenar el caos sobre el mon AHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Professor de l’Institut Sabadell abans de que se l’enduguessin els serveis sanitaris

La Bola del Projector cada nit pacientment junta els trossos de cordills que té per crear un cordill de l’altura justa per colpejar als ulls a l’incaut professor que se li atansi.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova consta de dues linies. La primera te dos nombres, \(N\), la distancia en cm de la cara del professor a la bola. La segona, \(K\), serà el nombre de trossos de cordills que té. \(K\) estarà entre 1 i 10. La segona linea tindra \(K\) nombres, que serà la longitud de cada tros. No hi haurà dos trossos de cordill de la mateixa longitud. Cada nombre estarà entre 1 i 100.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Si tots els trossos de cordill es poden combinar de qualsevol forma, de 0 fins a k trossos, de forma que sumin exactament \(N\), es respondrà SI. Si no, es respondrà NO

Exemple d'Entrada

5
100 4
4 3 100 2
100 4
25 20 50 5
100 5
75 3 10 25 50
100 1
50
100 6
10 20 30 55 7 1

Exemple de Sortida

SI
SI
SI
NO
NO

No feu aquest problema. En serio. Feu els altres.


Comments

There are no comments at the moment.