Bitlles (1)


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Recursivitat
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat Imagineu-vos una serie de bitlles com a la imatge. En la primera fila 1, en la segona 2, i així.

Feu un programa que, donada un nombre de files, et digui quantes bitlles hi ha en total

AQUEST PROBLEMA S'HA DE FER AMB RECURSIVITAT

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova és una linea amb 1 nombre, \(N\), el nombre de files

Sortida

Per a cada cas hauràs de dir el nombre de bitlles que hi ha.

Exemple d'Entrada

4
1
3
5
6

Exemple de Sortida

1
6
15
21

Comments


 • 0
  xavivalero  commented on March 3, 2021, 1:00 p.m.

  rtgtrt


 • 0
  David_Curto_Rodriguez  commented on March 3, 2021, 12:57 p.m. edited

  ...


 • 0
  xavivalero  commented on March 3, 2021, 12:56 p.m.

  package JOEL;

  import java.util.Scanner;

  public class BItlles {

  static Scanner reader = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
  
    long resultat = 0;
  
    int casosdeprova = reader.nextInt();
    int filas [] = new int [casosdeprova] ;
  
    for(int i = 0;i < casosdeprova; i++) {
      filas [i] = reader.nextInt();
    }
  
    for(int i = 0;i < casosdeprova; i++) {
      resultat = Recursivitat(filas [i]);
      System.out.println(resultat);
    }
  
  }
  
  public static long Recursivitat(int fila) {
  
    if(fila == 1) {
      return 0;
    } else {
      return fila + Recursivitat(fila - 1);
    }
  }

  }