Best Athena EUW


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 62M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

sumaMatrius

En el videojoc Smite, Athena es un personatge que la seva habilitat definitiva (ulti) es saltar sobre un aliat, danyant els enemics que té al costat.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar

El cas de prova comença amb dos nombres, f i c, que tenen les files i les columnes del terreny de joc.

Després f*c nombres que seran 0 (buit) 1 (aliat) o 2 (enemic) Per ultim es donaran unes coordenades x i y

Sortida

Per a cada cas de prova hauras de mostrar quants enemics ha danyat athena. Athena danya als enemics de les posicions contigües al caure. Es consideren posicions contigües les 8 caselles, verticals horitzontals i diagonals, que rodejen la casella. Si no hi havia un aliat en la posició indicada, tornarà -1

Exemple d'Entrada

2
2 2
1 2 2 2
0 0
2 2
2 2 2 2
0 1

Exemple de Sortida

3
-1

Comments

There are no comments at the moment.