Els animals preferits de Jordina


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

A Jordina li agraden els animals. Potser li agraden \(MASSA\) els animals. Té una col·lecció de disfresses d'animals, que ensenya amb orgull a tothom. A vegades algú li pregunta si té un animal en concret a la seva col·lecció. La resposta gairebé sempre és sí

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté múltiples linies. La primera té un nombre \(K\), que diu el nombre de línies que hi ha. Després venen \(K-1\) línies, cada una amb el nom d'un animal. l'última línea és el nom de l'animal que busquem a la col·lecció

Sortida

Si l'animal buscat està contingut en la col·lecció de la Jordina, torna "SI". Si no, torna "NO",

Exemple d'Entrada

3
4
GOS
GUINEU
LLOP
GOS
5
GOS
GAT
GUINEU
LLOP
ORNITORRINC
6
TORTUGA
VELOCIRAPTOR
T-REX
PAPAGUAY DEL CARIB
GOS
T-REX

Exemple de Sortida

SI
NO
SI

Disclaimer: Qualsevol semblança amb un Alumne és pura coincidència. No tenim proves de que cap alumne anomenat Arnau sigui furro


Comments

There are no comments at the moment.