La bossa de mà


Submit solution

Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Arrays/Llistes, Diccionaris, Estructures de Dades
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

A quina bossa he deixat les claus de casa? Estic cansada de no saber mai a quina bossa he guardat les coses.

Entrada

La primera línia és un nombre N que indica quantes bosses hi ha. Cadascuna de les N línies següents informe sobre una de la bosses: primer el seu nom, seguit dels objectes que hi ha a dins.

Després hi haurà una sèrie de línies que indicaran una operació a realitzar sobre les bosses, fins que una d'elles serà SURT, moment en què el programa acaba.

Les operacions possibles són:

 • MOUTOT <bossa1> <bossa2>: mou tot el contingut de la bossa1 a la bossa2.
 • MOU <objecte> <bossa>: mou un objecte de la seva bossa actual a la bossa especificada.
 • CERCA <objecte>: cerca a quina bossa es troba l'objecte.
 • MOSTRA <bossa>: mostra el contingut de la bossa.
 • SURT: acaba el programa.

Sortida

La sortida serà d'una línia per cada ordre rebuda:

 • MOUTOT <bossa1> <bossa2>: Mostra NO si bossa1 o bossa2 no existeixen, SI en cas contrari.
 • MOU <objecte> <bossa>: Mostra NO si l'objecte o la bossa no existeixen, SI en cas contrari.
 • CERCA <objecte>: retorna a quina bossa es troba l'objecte, o NO si l'objecte no existeix.
 • MOSTRA <bossa>: mostra el contingut de la bossa, separant el nom dels objectes amb espais, RES si la bossa és buida o NO si la bossa no existeix. Els objectes es mostren en l'ordre com s'han introduït a la bossa: primer que fa més temps que hi és, últim l'ultim que s'hi ha posat.
 • SURT: mostra FINS AVIAT!

Exemple d'Entrada

3
vermella: mocadors dni moneder
gris: targetabus clauscasa boligraf
verda: discdur ratoli ulleressol
MOU clauscasa verda
MOUTOT gris verda
MOU clauscasa vermella
CERCA boligraf
CERCA clauscasa
MOSTRA verda
SURT

Exemple de Sortida

SI
SI
SI
verda
vermella
discdur ratoli ulleressol targetabus boligraf 
FINS AVIAT!

Comments


 • 1
  orejasm  commented on Feb. 1, 2023, 10:14 a.m.

  Suerte antes del examen compañeros <3