Nota d'Actitud (2)


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

la imatge no funciona, sad

En alguns mòduls es segueix fent la xorrada de posar Nota d'Actitud. Quina tonteria. La nota d'actitud son una serie de punts que es poden sumar a la nota final. Si jo la posés, a poc que no em matessis amb una escopeta estaria conforme. Aquest cop no sé quina es la nota d'actitud.

Entrada

El problema comença amb un nombre \(K\) que indica el nombre de casos Cada cas té tres línies. La primera línea conté un nombre \(N\) amb el nombre de notes que arriben. Després tens una línea amb \(N\) nombres, les notes abans de posar la nota d'actitud Després tens una altra línea amb \(N\) nombres, les notes després de posar la nota d'actitud

Sortida

Has de dir la nota màxima d'actitud i quants alumnes tenen la nota màxima d'actitud. Es garanteix que hi ha com a mínim un alumne amb la nota màxima d'actitud

Exemple d'Entrada

3
3
4 5 10
6 6 10
5
4 5 9 6 1
6 6 10 8 3
5
4 5 9 6 1
5 6 10 7 1

Exemple de Sortida

2 1
2 3
1 4

Comments

There are no comments at the moment.