Escriu en un Array (4)


Submit solution

Points: 1.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Un cop la meva opinió sobre els arrays ha quedat clara, anem a canviar una mica. Modificarem l'array abans d'escriure'l. Això significa que primer hauras de fer un bucle per llegir l'array, i després un altre bucle per modificar-ho. No pots fer-ho només amb un sol bucle. Sad.

Entrada

El problema serà de tres línies. La primera tindrà un nombre, \(K\) que et dirà el tamany de l'array que has de crear La segona son \(K\) nombres, separats per espais que et dirà el contingut de l'array que has de llegir. La tercera serà \(N\), un valor a sumar a tots els elements de l'array

Sortida

Tornaràs l'array sencer escrit, amb espais entre cada caràcter, després d'haver sumat \(N\) a cada posició.

Exemple d'Entrada

6
23 2 -4 0 42 69420
2

Exemple de Sortida

25 4 -2 2 44 69422

Comments