Els minions de Terrassa


Submit solution

Points: 5
Time limit: 5.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Arrays, Strings
Category
Introduccio
Allowed languages
C, C++, Java, Python

minions de terrassa

Els minions han vingut a viure a Catalunya i han decidit instal·lar-se a Terrassa.

Per integrar-se amb la cultura local han decidit muntar una colla castellera però no acaben de sortir-se'n. Els podràs ajudar?

Volem saber quants membres calen per fer un castell. Qualsevol castell es codifica amb N de M que vol dir que té un tronc de N membres i una alçada de M pisos.

Però no tots els pisos d'un castell són iguals. Els primers pisos i els últims tenen un caràcter especial. El centrals, "el tronc" està format per N membres. Als tres primers pisos els poden acompanyar la "pinya", el "folre" i les "manilles" per donar més fortalesa al castell, però nosaltres assumirem que els primers pisos són iguals que el tronc. Els tres pisos de dalt formen "el pom de dalt" i també son especials: el de dalt de tot és l'enxaneta que el forma un únic membre, a sota d'ell hi ha l'aixecador, que també el forma un únic membre i finalment els dosos que el formen dos membres. Cal tenir en compte que si fem un pilar (que el codificarem com 1 de M) els nivell dels dosos el forma un únic membre.

Entrada

L'entrada comença amb el nombre de casos a processar.

Cada cas conté la codificació d'un castell.

Sortida

Per a cada cas cal indicar la quantitat de membres que calen per fer el castell.

Exemple d'Entrada

5
1 de 5
2 de 5
3 de 6
3 de 7
4 de 9

Exemple de Sortida

5
8
13
16
28

Comments

There are no comments at the moment.