Fer la 3-60


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Algorítmia
Category
Codejam

Un cop més han enganyat a Paolo Meloni. I Paolo exclama “Ja m’han fet la 360!”.

Aquesta frase com podeu apreciar està 2 vegades malament. Primer perquè l’expressió és “Fer la 13-14” (que ve de les claus fixes dels tallers, ja ho explicaré en un problema de la següent Codejam), i, en segon lloc, perquè encara que “fer la 180” seria una bona expressió per haver-te enredat, si et fan la 360, et quedes exactament com estaves, i, per tant, no t’han enredat pas. En conseqüència, no em queda més remei que fer donar voltes a Paolo Meloni com una baldufa a veure si després se sent enganyat o no.

Entrada

La primera línea és el nombre de casos.

Cada cas és un nombre \(N\), el nombre de graus que has fet girar a Paolo Meloni. N està entre -2147483648 i 2147483647

Sortida

Si Paolo està més a prop d’estar girat totalment (a 180º) que no pas de tornar a la seva posició inicial, es dirà “MELON”.

En canvi, si Meloni està més aprop de la posició inicial que no pas d’estar girat, es dirà “NO”.

En cas d’estar exactament a la mateixa distància de les dues posicions, es dirà “NO HO SE”

Exemple d'Entrada

4
89
90
91 
360

Exemple de Sortida

NO
NO HO SE
MELON
NO

Comments

There are no comments at the moment.