Escriu en un Array (1)


Submit solution

Points: 1.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Abans de començar a fer exercicis d'arrays, comprovem que podem llegir i escriure bé en arrays

Entrada

El problema serà de tres línies. La primera tindrà un nombre, \(K\) que et dirà el tamany de l'array que has de crear La segona son \(K\) nombres, separats per espais que et dirà el contingut de l'array que has de llegir. La tercera serà \(N\), una posició de l'array a on has d'accedir. Es garanteix que \(N<K\).

Sortida

Tornaràs dues linies. La primera serà l'array sencer escrit, amb espais entre cada caràcter. La segona serà el contingut de l'array a la posició \(N\) (recorda que la primera posició es 0).

Exemple d'Entrada

6
23 2 -4 0 42 69420
2

Exemple de Sortida

23 2 -4 0 42 69420 
-4

Comments