Eleccions de Patates


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat Al congrés de la patata s’ha arribat a la ronda final de votacions entre “Lluís” i “patata”. Lamentablement entre totes les eminencies científiques ninguna sap quan un número es més gran que l’altre. SALVA LA DEMOCRÀCIA

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas compta amb 1 linea amb diversos números. El primer nombre es el nombre d’opcions que es voten, k. Després hi haurà k nombres, que seràn els vots que ha conseguit cada opció. Es garantitza que mai hi haurà un empat entre guanyadors

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: El nombre corresponent a l’opció guanyadora

Exemple d'Entrada

6
2 10 20
2 20 10
3 1 2 3
3 0 1 0
3 100000 1 1
4 50 51 50 50

Exemple de Sortida

2
1
3
2
1
2

Comments

There are no comments at the moment.