Tots Diferents 2


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

És important, quan som engranatges en una màquina del sistema, comprovar que en realitat tots som diferents. O algo així. De fet, que collons!, volem que tot sigui radicalment diferent

Entrada

El problema comença amb un número \(N\) que diu els casos de prova que hi ha. Cada cas son 3 línies. Comença amb un número \(K\) que diu el tamany de l'array Després hi ha dues línies, amb \(K\) números cadascuna, que seran el primer i el segon array

Sortida

Si tots els nombres son diferents tornarà SI. Si algun número apareix en tots dos arrays, es dirà NO

Exemple d'Entrada

4
5
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
5
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
4
1 2 3 4
5 6 7 8
4
1 2 3 4
5 6 7 1

Exemple de Sortida

SI
NO
SI
NO

Comments

There are no comments at the moment.