Tots Diferents


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

És important, quan som engranatges en una màquina del sistema, comprovar que en realitat tots som diferents. O algo així

Entrada

El problema comença amb un número \(N\) que diu els casos de prova que hi ha. Cada cas son 3 línies. Comença amb un número \(K\) que diu el tamany de l'array Després hi ha dues línies, amb \(K\) números cadascuna, que seran el primer i el segon array

Sortida

Si tots els números son diferents tornarà SI. Si hi ha alguna posició a on hi ha el mateix número en els dos arrays dirà NO

Exemple d'Entrada

3
5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
5
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
4
1 2 3 4
5 6 7 8

Exemple de Sortida

NO
SI
SI

Comments

There are no comments at the moment.