Os Shipeo


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat La classe de Segon de DAM-Vi està plena d’otakus. Una de les grans aficions dels otakus es “Shipear” parelles. És a dir, imaginar que dos alumnes són parella i dir lo macos que estan junts. Per a un major efecte comèdic, sempre agafen a l’alumne més alt i l’alumne més baix. Es considera que com més diferència d’alçada hi hagi, millor és el shipeig.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova és una linea amb diferents nombres El primer, N, es el nombre d’alumnes que hi ha una classe, seguides de l’alçada de cada alumnes en centímetres. Les alçades estaran entre 100 i 220.

Sortida

En cada ronda, s’haurà de dir la diferència d’alçada del millor shipeig possible

Exemple d'Entrada

4
5 100 120 140 160 200
6 170 171 172 173 174 175
3 170 170 170
4 160 180 160 180

Exemple de Sortida

100
5
0
20

Comments


  • 0
    AlexCastet  commented on Nov. 11, 2021, 4:47 p.m.

    Porque también tenemos en cuenta los mini-PekkasMini-Pekka