Escriu en un Array (2)


Submit solution

Points: 1.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

Ja saps escriure arrays d'enters. Ara escriurem arrays de Strings.

Entrada

El problema serà de múltiples línies. La primera tindrà un nombre, \(K\) que et dirà el tamany de l'array que has de crear després vindran \(K\) línies, tantes com el tamany de l'array, amb una String cadascuna L'última serà \(N\), una posició de l'array a on has d'accedir. Es garanteix que \(N<K\).

Sortida

Tornaràs K+1 linies. Primer serà l'array sencer escrit, amb salt de línea entre cada string. La segona serà el contingut de l'array a la posició \(N\) (recorda que la primera posició es 0).

Exemple d'Entrada

6
HOLA
MARC
KERNEL
POMES
PREFERIRIA ESTAR JUGANT AL FACTORIO ABANS QUE FER AQUEST EXERCICI
COM A MINIM FINS QUE SURTI SHADOWLANDS.
4

Exemple de Sortida

HOLA
MARC
KERNEL
POMES
PREFERIRIA ESTAR JUGANT AL FACTORIO ABANS QUE FER AQUEST EXERCICI
COM A MINIM FINS QUE SURTI SHADOWLANDS.
PREFERIRIA ESTAR JUGANT AL FACTORIO ABANS QUE FER AQUEST EXERCICI

Comments


 • 0
  Hang  commented on Nov. 4, 2021, 4:01 p.m.

  enter image description here


 • 0
  rpg18  commented on Nov. 18, 2020, 7:27 p.m.

  suputamadre


 • 0
  gerard  commented on Nov. 18, 2020, 7:07 p.m.

  Lo he hecho bien a freestyle