La Fòrmula d'Euler


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Diu la llegenda que Euler de petit va poder sumar molt fàcilment tots els números del 0 al 100 perquè va donar-se compte que 0+100 = 100, 1+99 = 100, 2+98 = 100, etc. D’aquí neix la fórmula d’Euler

nota: Euler té 32109382190381290 fórmules diferents i totes es diuen fórmula d'Euler

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas de prova compta amb un nombre \(N\), que sempre ha de ser parell, i després \(N\) nombres enters.

Sortida

Per a cada cas, en una línia, digues la suma dels nombres oposats per grandària. És a dir, la suma del més petit amb el més gran, la suma del segon més petit amb el segón més gran, la suma del tercer més petit amb el tercer més gran, etc, fins que els hagis dit tots. Hauràs de dir sempre \(N/2\) nombres

Exemple d'Entrada

3
4
3 1 5 8
6
1 2 3 4 5 6
2
1 1

Exemple de Sortida

9 8
7 7 7
2

Comments

There are no comments at the moment.