Escriu en un Array (3)


Submit solution

Points: 1.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

OK, farem un canvi per comprovar que realment saps escriure i llegir en arrays LLISTES. HA ARRIBAT EL MOMENT DE LES LLISTES. ANEM A FER LLISTES I TIRAR ELS ARRAYS JUNT AMB EL GOTO A LA PAPERERA DE L'HISTÒRIA

Entrada

El problema serà de dues línies. La primera son un nombre desconegut nombres, separats per espais que et dirà el contingut de la llista que has de llegir. L'últim nombre (que no s'ha de processar) és un -1 La tercera serà \(N\), una posició de la llista a on has d'accedir. Es garanteix que \(N\) és més petit que l'array.

Sortida

Tornaràs dues linies. La primera serà la llista sencera escrita, en notació estàndard de llista. La segona serà el contingut de la llista a la posició \(N\) (recorda que la primera posició es 0).

Fixeu-vos que aquest problema es a priori impossible de resoldre amb arrays a no ser que facis la guarrada de declarar un array absurdament gran. I aquest es el problema dels arrays. Son guarros. Son lamentables. Son extraordinariament inferiors a les llistes amb tot. No us deixeu enganyar. Rebutjeu els Arrays. Abraceu les llistes

Aquest exercici està patrocinat per el Comité de Hate als Arrays i per Marc, al qui li agradaria deixar de fer servir estructures dels anys 60.

Exemple d'Entrada

23 2 -4 0 42 69420 342 -1
2

Exemple de Sortida

[23, 2, -4, 0, 42, 69420, 342]
-4

Comments


  • 0
    AbrahamVanegas  commented on Nov. 12, 2021, 6:05 p.m.

    Si haces un print del ArrayList te lo pone ya con los corchetes, no hay que ponerlos ni usar ningún método :) print (tulista) = [x1,x2,x3,x4]


    • 0
      Hang  commented on Nov. 16, 2021, 3:09 p.m.