Les pistes del paraulògic


Submit solution

Points: 5
Time limit: 5.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Arrays/Llistes, Strings
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

ProgramaMe

El paraulògic és un joc que va aparèixer al desembre de 2021 i que ràpidament es va popularitzar. Es tracta de fer paraules amb les 7 lletres que t'ofereix el rusc on sempre han de contenir la lletra central i que, com a mínim, han de tenir 3 lletres. Va tenir tant d'èxit que ràpidament van aparèixer productes paral·lels per trobar tots els tutis (les paraules que tenen les 7 lletres), webs que publicàven la llista de totes les paraules i d'altres menys tramposes que t'estimulaven a seguir jugant amb bots que publiquen pistes regularment o una llista de pistes. Una d'aquestes últimes van ser les pistes del paraulògic que es va incorporar el propi joc a l'octubre de 2022.

Entrada

L'entrada consta d'un enter amb el nombre de casos a processar. Cada cas és una línia que conté la llista de paraules del dia separades per coma. Es garanteix que les paraules no contenen accents.

Sortida

Per a cada cas cal indicar el nombre de paraules que comencem amb les combinacions de dues lletres. La sortida consta del prefix de dues lletres, un guionet i la quantitat de vegades que apareix. Si una combinació no apareix mai, no cal mostrar-la. Cada conjunt queda separat del següent per un espai en blanc. Les pistes s'han de presentar per ordre alfabètic ascendent del prefix.

Exemple d'Entrada

2
proa,popa,prop,proper,apropar
uberrima,maria,armari,aeri,aeria,aimara,aire,ari,aria,iber,ibera,mari,mim,murri,rei,remei

Exemple de Sortida

ap-1 po-1 pr-3
ae-2 ai-2 ar-3 ib-2 ma-2 mi-1 mu-1 re-2 ub-1

Comments

There are no comments at the moment.