Números binaris


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Arrays/Llistes, Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Els alumnes de primer curs de grau mig estan desesperats. Estan aprenent a fer operacions amb números binaris i sempre s’equivoquen. Pots ajudar-los? Es tracta de fer un programa que faci operacions simples en números binaris

Entrada

L’entrada comença amb un número que indica el número de casos de prova a processar.

A continuació s’indicarà en cada línia un número decimal, un espai en blanc, una operació a realitzar (‘+’ o ‘-‘), un altre espai en blanc, i, per últim el segon número decimal.

Es garanteix que els números estaran compresos entre 0 i 500, i, que mai la resta donarà un número negatiu.

Sortida

La solució de cada cas de prova es mostrarà en una línia. Per cada cas de prova el programa indicarà el número binari corresponent a l’operació realitzada.

Exemple d'Entrada

3
3 + 2
7 – 5
10 + 4

Exemple de Sortida

101
10
1110

Comments