Vol Rasant


Submit solution

Points: 15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Algorítmia, Arrays/Llistes
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

El millor joc dels últims temps es Zelda: Breath of the Wild. Sense cap tipus de discussió. Per uns moments sento llàstima dels Sonyers que no han pogut jugar-lo, però després recordo que son Sonyers. Una de les millors sensacions es anar amb Link planejant mentre veus Hyrule, el més aprop del terra possible. S’ha de poder combinar el anar fins al final del teu trajecte i al mateix temps gaudir de l’espectacle del món.

Entrada

La primera línea es el nombre de casos de prova. Cada cas conté un nombre K, entre 1 i 1000, que determina la llargada del terreny sobre el que planejaràs. Després venen K nombres, entre el 1 i el 10, que determinen l’altura de cada un dels k troços de terreny

Sortida

Per cada cas de prova has d’escriure K nombres indicant el camí que Link ha de prendre si vol anar el més arran del terra possible però sense xocar-se amb cap muntanya. S ’ha de tenir en compte que a cada pas Link només pot moure’s 1 cap amunt, 1 cap avall, o quedar-se a la mateixa altura

Exemple d'Entrada

5
7
1 1 1 2 1 1 1
7
1 1 2 2 2 1 1
7
1 1 1 3 1 1 1
7
1 7 1 1 1 4 1
7
5 1 1 6 1 1 5

Exemple de Sortida

2 2 2 3 2 2 2
2 2 3 3 3 2 2
2 2 3 4 3 2 2
7 8 7 6 5 5 4
6 5 6 7 6 5 6

Comments

There are no comments at the moment.