Cerca Aproximada


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

El Cap d'estudis m'ha cridat l'atenció per les sabates que duc, que estan totalment trencades. He intentat convèncer-lo de que les sabates trencades son l'evolució lògica dels texans estripats i que per tant vaig a la moda, pero m'ha dit que em compri unes noves sabates. Jo calço un 42, pero realment un 41 o un 43 ja em van bé.

Entrada

El problema comença amb un nombre \(N\) que diu quants casos té. Cada cas son 3 línies. La primera té un nombre \(K\) amb el tamany de l'array de sabates. Després \(K\) nombres amb la mida de totes les sabates. Tots entre 8 i 60. per últim un nombre \(M\) amb la meva mida

Sortida

Si hi ha unes sabates a l'array que vagin aproximadament bé. es respondrà "SI", sinó, "NO". Es considera aproximadament bé quan és igual a M, un menys, o un més.

Exemple d'Entrada

3
4
40 42 45 47
39
5
40 42 45 47 43
44
5
40 42 44 48 44
46

Exemple de Sortida

SI
SI
NO

Comments