Trileros


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

El teu cunyat presumeix sempre de que pot guanyar als trileros de Barcelona. Per a provar-ho i que et deixi de donar la brasa fas un programa.

Entrada

Cada cas son múltiples línies.

Primer rebrà el nombre de cubells que hi ha i crearà una llista d’Integers amb tantes posicions com enters. Després omplirà la llista de 0 excepte a la primera posició que hi posarà 1.

Després rebrà parelles de nombres fins a llegir -1 -1. Per cada parella, intercanviarà de posició els dos cubells.

Sortida

Un cop acabi, ens dirà la llista sencera en format estàndard de llista, i a quin cubell estava la bola.

Exemple d'Entrada

5
0 1
1 2
4 2
-1 -1

Exemple de Sortida

[0, 0, 0, 0, 1]
4

Comments

There are no comments at the moment.