Hola Mon!


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs, Sense Scanner
Category
Primers Passos
Allowed languages
Java, Python

Tothom comença a programar amb un Hola Mon (Hello World). El jutge també va començar a jutjar amb un Hola Món. Aquest és el primer problema que va arribar a executar correctament.

Entrada

Aquest problema no té cap línea d'entrada

Sortida

S'ha de respondre "Hello World", sense les cometes

Exemple d'Entrada

Exemple de Sortida

Hello World

Comments


  • 0
    rootedwolf  commented on Oct. 20, 2020, 1:03 p.m. edited

    :D


  • 0
    marc  commented on Sept. 23, 2020, 8:06 p.m.

    Compte amb les majúscules!!!