Complint Ràtios


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

El departament d'ensenyament ha dit que hem de baixar la ràtio d'alumnes. Per a aconseguir-ho, farem una loteria i tirarem a un pou amb caimans a aquells que la guanyin.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté tres linies. La primera té un nombre \(K\). La segona conté \(K\) noms d'una sola paraula. La tercera conté un nombre \(P\)

Sortida

Per cada cas de prova es vol retornar tota la llista de nombres propocionada, pero sense l'alumne que era a la posició \(P\). Aquest està amb els caimans. Es considera que la primera posició és 0.

Exemple d'Entrada

2
3
Marc Kernel Ruben
0
3
Marc Gregorio Elena
2

Exemple de Sortida

Kernel Ruben
Marc Gregorio

Comments

There are no comments at the moment.