Gràcies WebCasteller (2)


Submit solution

Points: 7 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat WebCaptioner (conegut a catalunya com WebCasteller), és una web que et permet posar subtítols a la veu a temps real. Encara està aprenent, així que amb tal de que posi bé la meitat de les lletres ens donem per satisfet

Entrada

La primera línea son els casos de prova. Cada cas de prova són dues línies amb múltiples paraules cadascuna. Les dues tenen el mateix nombre de paraules. La primera és el que has dit i la segona el que ha tornat WebCasteller

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Si com a mínim la meitat de les lletres DE CADA PARAULA són iguals en posició i valor, es tornara "GRACIES WEBCASTELLER" Si no, es tornarà "WEBCASTELLER ESTA TRAVIESO HOY". Si les paraules tenen tamany diferent, es prendrà com a referència la string més llarga.

Exemple d'Entrada

3
QUERIDOS ALUMNOS DE DAMVI
QUERIDOS ALUMNOS DE BAMBI
QUERIDOS ALUMNOS DE DAMVI
QUERIDOS ALUMNOS DE GANDHI
QUERIDOS ALUMNOS DE DAMVI
PUERILES ALUMINA SE DANDI

Exemple de Sortida

GRACIES WEBCASTELLER
WEBCASTELLER ESTA TRAVIESO HOY
GRACIES WEBCASTELLER

Comments

There are no comments at the moment.