Vaya Baya


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Mai he entés la necessitat de la b alta i la v baixa. Sonen igual. No serveixen per res. Només confonen. Anem a fer una revolució.

Entrada

El problema comença amb un nombre \(N\) que diu quants casos té. Cada cas es una línea amb una frase

Sortida

Per cada cas torna la mateixa frase intercanviant totes les "b" per "v" i "v" per "b"

Exemple d'Entrada

4
Vaya Baya
Albert Bueno
Buscabregues vivisector
Viva el vino, la cerveza, el vodka, la birra, el bourbon, la ginebra y el bebercio

Exemple de Sortida

Baya Vaya
Alvert Vueno
Vuscavregues bibisector
Biba el bino, la cerbeza, el bodka, la virra, el vourvon, la ginevra y el vevercio

Comments

There are no comments at the moment.