Hora Vàlida


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

A vegades tens un professor graciós que et posa una entrega per les 34 i mitja, o les 12:89. Fes un programa que li faci pagar per els seus crims.

Entrada

Cada cas es de una tres linies, i conté un nombre per línia \(H,M,S\) , que representen respectivament hores minuts i segons. S'enten que les hores van en format 0-23

Sortida

En el cas de que l'hora sigui una hora correcta, es dirà "SI". En cas contrari es dirà "NO"

Exemples

Entrada Sortida
0
0
0
SI
14
30
59
SI
24
59
59
NO
23
59
67
NO

Comments


  • 0
    alvaro_gomez  commented on Oct. 21, 2020, 4:44 p.m. edited

    H = int(input()) M = int(input()) S = int(input()) if H <= 23 and M <= 59 and S <= 59 : print("SI") else: print("NO")