Unique


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

En Bases de Dades sol existir la propietat Unique. totes les coses Unique no es poden repetir. Converteix una llista en una llista de valors unics

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas compta amb un nombre variable de línies. La primera líniea té un enter, \(K\), que indica el tamany de la llista que t'arribarà, i després vindràn \(K\) línies, cadascuna amb una paraula, amb el contingut de la llista

Sortida

Per cada cas de prova es vol retornar la llista sense els noms repetits, en format estàndard de llista. En cas de que hi hagin noms repetits, només es conservarà el primer.

Exemple d'Entrada

3
3
A
B
C
4
Albert
Boi
Albert
Cesc
5
Albert
Albert
Albert
Albert
Albert

Exemple de Sortida

[A, B, C]
[Albert, Boi, Cesc]
[Albert]

Comments

There are no comments at the moment.