Trilelo.- L’enigma de la calta secleta


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matrius
Category
Codejam

A l’aldea els tres germans vivien contemplativament. Cada tarda, agafar les cartes, i jugar a mil jocs. Eren, però, tres germans amb inquietuds i tenien molt de temps per pensar. De tant en tant, es posaven reptes o li proposaven al seu senyor, el “Mestre”. I vet aquí, un nou repte que li van proposar:

 • “ Mestle Lino, Mestle Lino, a veule si saps resoldle aquest enigma”
 • “Digues pequeño saltamontes”. -- Aquesta llicència era perquè el Mestre Lino no recordava mai quin dels tres germans li parlava, si Albareda, si Del Pozo, o si Vilellas... tant li feia.
 • «Veus aquestes caltes? Totes tenen un númelo que va de l’1 al 16. Si les posem fent un quadlat de 4x 4, penso una calta i et dic que està a la fila 2 saps quina és?
 • «No, perquè hi ha quatre possibilitats (5,6,7,8). Necessito més pistes»
 • Un altre germà li va dir: «vale, si agafem les caltes i les ballegem i te les tolnem a posal en un quadlat de 4x4 i et diem que la calta secleta està a la columna 1?
 • «Ahhh, això canvia . És la carta número 5»

Com ho havia fet? Mestre Lino era capaç d’això i molt més, però ... i vosaltres?

Entrada

L’entrada comença amb un valor enter que indica el número de casos de prova. Per cada cas de prova, vindrà:

La disposició del primer quadrat de cartes 4x4, amb números entre l’1 i el 16 no repetits, i que consisteix en quatre files de quatre valors cadascuna

Una línia amb el format XY

 • on X valdrà ‘C’ per marcar una columna, o ‘F’ per marcar fila.
 • on Y marcarà un valor entre 1 i 4

La disposició del segon quadrat de cartes 4x4, amb número sentre l’1 i el 16 no repetits, i que consisteix en quatre files de quatre valors cadascuna Una línia amb el format XY

 • on X valdrà ‘C’ per marcar una columna, o ‘F’ per marcar fila.
 • on Y marcarà un valor entre 1 i 4

Sortida

Per cada cas de prova s’indicarà en una línia una de les següents opcions:

 • El valor de la carta secreta, si és que Mestre Lino la pot calcular
 • DESCONEGUT (si no es pot determinar amb exactitud la carta secreta)
 • TRILERO (si li han intentat enganyar al Mestre Lino i és impossible trobar cap carta que pugui ser la secreta).

Exemple d'Entrada

3
13 15 1 3        
4 9 10 16        
2 5 6 8
14 10 12 11
F3
14 2 4 13
10 9 5 15
12 6 10 1
11 8 16 3
C3
13 15 1 3
4 9 10 16
2 5 6 8
14 10 12 11
F3
14 2 4 13
10 9 5 15
12 6 10 1
11 8 16 3
C2
13 15 1 3
4 9 10 16
2 5 6 8
14 10 12 11
F3
14 2 4 13
10 9 5 15
12 6 10 1
11 8 16 3
C4

Exemple de Sortida


5
DESCONEGUT
TRILELO

Comments

There are no comments at the moment.