Tres Per Cinc


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Pensar!
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Multiplicar és difícil per a la dona del meme de les matemàtiques. A vegades li pregunten. "Quan és 3 per 5"? I no ho enten. Així que li diuen que es 5 vegades 3, i respon "33333". Tècnicament té raó, així que fes el mateix.

Entrada

Cada cas compta amb 2 nombres. El primer és el nombre que vols replicar i el segon quantes vegades

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: El primer nombre replicat de la forma esmentada

Exemple d'Entrada

Entrada Sortida
3 5 33333
5 3 555
3 1 3
4 4 4444

Comments

There are no comments at the moment.