Travolta


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

la imatge no funciona, sad

Travolta està buscant a la seva dreta i la seva esquerra. Què està buscant? No ho sabem, però és a l'esquerra i a la dreta

Entrada

El cas de prova comença amb tres nombres, f i c, que tenen les files i les columnes de la matriu, i t, el nombre el qual esta buscant Travolta. Després, \(f*c\) nombres.

Sortida

Si hi ha algun nombre que tingui el nombre \(t\) tant a la seva dreta com a la seva esquerra, es tornarà aquest nombre. En cas contrari es tornarà "NO"

Exemple d'Entrada

5 5 0
1 2 3 0 4
2 0 0 3 4
6 0 8 0 6
0 0 1 2 0
1 2 3 4 5

Exemple de Sortida

8

Exemple d'Entrada

3 3 0
0 1 2
2 1 0
0 4 5

Exemple de Sortida

NO

Comments

There are no comments at the moment.