Matriu Transposada


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat

Donada una matriu i la seva mida, donarem la matriu transposada. La matriu transposada es aquella a on les files es converteixen en columnes i les columnes en files

Entrada

Per cada cas, primer es dirà les dimensions f i c, seguides per f files de c nombres

Sortida

per cada cas haureu de tornar la matriu transposada, que evidentment serà de c files i f columnes, amb els nombres separats per un espai.

Poseu una lina buida entre matrius. (les linies buides no hi son a les entrades, només es perque ho vegueu mes clar l’exemple)

Exemple d'Entrada

3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Exemple de Sortida

1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12

Comments

There are no comments at the moment.