Tots MOLT a la Dreta!


Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Santi s'està venint molt amunt (i concretament, molt amunt a la dreta) Vol desplaçar els arrays tant a la dreta com ell vulgui. Tenim por de que això desgarri el teixit de la realitat.

Entrada

El problema comença amb un nombre \(K\) que diu el nombre de casos Cada cas son tres linies. El primer es \(N\) que diu el tamany de l'array Després hi ha una línea amb \(N\) nombres, tots ells valors enters entre 0 i 100. Per ultim un nombre \(D\) que serà el desplaçament

Sortida

Es tornarà l'array, amb tots els números havent anat \(D\) posicions a la dreta. Es considera que les posicions donen la volta i van al principi si superen el tamany de l'array primera

Exemple d'Entrada

3
5
1 2 3 4 5
1
6
1 2 3 4 5 6
2
6
1 2 3 4 5 6
6

Exemple de Sortida

5 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6

El comité de promoció de les llistes recorda que aquest exercici és més fàcil amb llistes, pero no dirà com.


Comments


  • 0
    AdriaCabrera  commented on March 1, 2024, 5:10 p.m.

    A veure qui ho fa en menys de 9 línies