Torpedinant l'escut


Submit solution

Points: 4
Time limit: 5.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Simple Math
Category
Introduccio
Allowed languages
C, C++, Java, Python

La força d'un escut és molt important per defensar qualsevol objectiu. Té uns punts de vida que van disminuïnt cada vegada que rep un impacte.

Per eliminar ràpidament l'escut podem fer servir un torpede que li resta molts punts de vida amb un sol impacte.

Entrada

L'entrada comença amb el nombre de casos a processar. El màxim de casos a processar serà de 10.000

Cada cas conté dos números. El primer indica la vida de l'escut i el segon indica els punts de vida que resta l'impacte d'un torpede. Tots dos números seran més petits d'un milió.

Sortida

Per a cada cas cal indicar "SI" en el cas que un únic torpede acabi amb l'escut i "NO-x" si cal més d'un torpede per acabar amb l'escut. x ha d'indicar la quantitat de torpedes que calen.

Exemple d'Entrada

3
100 30
40 50
300 10

Exemple de Sortida

NO-4
SI
NO-30

Comments

There are no comments at the moment.