Thor Hijo de Odin


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Grafs
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Thor es fill d'Odin, que es fill de Borr, que és fill de Búri, que... les reunions de familia del panteó nórdic son complicades

Entrada

La primera línea \(K\) és el nombre de casos de prova que hi ha. Cada cas te múltiples línies, la primera conte \(M\), el nombre de línies de cada cas. després venen \(M-1\) línies, totes amb el format \(X\) HIJO DE \(Y\) . Es garanteix que Thor surt en alguna d'elles. Per últim hi ha una línea amb un sol nom.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: "SI" si Thor és familia (encara que llunyana) d'aquella persona, i "NO" si no estan conectats

Exemple d'Entrada

2
8
THOR HIJO DE ODIN
LOKI HIJO DE ODIN
ODIN HIJO DE BORR
BORR HIJO DE BÚRI
VILI HIJO DE BORR
FRIGG HIJO DE VILI
HOENIR HIJO DE FRIGG
HOENIR
7
THOR HIJO DE ODIN
LOKI HIJO DE ODIN
ODIN HIJO DE BORR
BORR HIJO DE BÚRI
FRIGG HIJO DE VILI
HOENIR HIJO DE FRIGG
HOENIR

Exemple de Sortida

SI
NO

Comments

There are no comments at the moment.