Tetris


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

la imatge no funciona, sad

Tetris és, simplement, el millor joc de l'història. Ho crec fermament. Qualsevol persona pot tenir un debat de 2h amb mi si vol sobre aquest concepte.

Entrada

El cas de prova comença amb dos nombres, f i c, que tenen les files i les columnes del terreny de joc. Després f*c nombres del 0 al 9, a on 0 representa un forat, i del 1 al 9 una possible peça.

Sortida

Has de dir quantes línies s'eliminen (per tant, quantes files no tenen cap 0). En cas de que siguin exactament 4, es dirà "TETRIS". Mai s'eliminaran més de 4 files.

Exemple d'Entrada

6 3
0 1 2
2 1 0
3 4 5
6 5 3
1 2 9
8 7 1

Exemple de Sortida

TETRIS

Exemple d'Entrada

3 3
0 1 2
2 1 0
0 4 5

Exemple de Sortida

0

Comments

There are no comments at the moment.