Teclats de Préstec (Fàcil)


Submit solution

Points: 5
Time limit: 5.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Dakar

A l’Institut Sabadell cal dur el teu propi teclat i ratolí. En cas que t’hagis oblidat de dur-lo, pots anar a demanar un teclat de préstec. Això no obstant, els teclats que solen donar, per a evitar temptacions, són teclats vells, PS2, amb tecles enganxifoses.

Aquest cop t’han donat el pitjor teclat de tots, un teclat a on hi ha dues tecles que van malament. Una tecla, en comptes de pitjar la tecla correcta, sempre pitja una altra (sempre la mateixa). A aquesta tecla li direm la “tecla mentidera”. Una altra tecla directament no funciona i quan la pitges no passa res. A aquesta tecla li direm la “tecla silenciosa”

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas són dues línies, a on cada línia és una paraula amb una sola paraula escrita en lletres minúscules de l’alfabet anglès, entre 0 i 50 caràcters. La primera línia són les tecles que s’han pitjat i la segona les que apareixen per pantalla.

Es garanteix el següent, per facilitar el problema:

  • Sempre es pitja la tecla mentidera com a mínim una vegada
  • Mai es premeran consecutivament les dues tecles, és a dir, mai es premerà la tecla silenciosa immediatament després que la mentidera, ni viceversa.
  • Sempre es pitja la tecla mentidera abans que la tecla silenciosa
  • Mai es pitja la tecla que imprimeix la tecla mentidera. És a dir, si la tecla mentidera canvia les 'a' per 'e', mai es premerà una 'e' de manera natural

Sortida

S’ha d’indicar la tecla mentidera i la tecla silenciosa, separades per espai. En cas que no s’hagi pitjat la silenciosa, s’ha de posar un guió “-”

Exemple d'Entrada

5
sabadellenc
sxbxdellenc
sabadellenc
sxbxdeenc
sabadellenc
pbdellenc
sabadellenc
sabadeyyenc
sabadellenc
sabadeyyen

Exemple de Sortida

a -
a l
s a
l -
l c

Comments

There are no comments at the moment.