Taulell Escacs


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Competitiu
Allowed languages
Java, Python

Heu vist la última serie de Gambito de Dama? està molt bé. És una serie que va sobre escacs. Com aquest problema.

Entrada

La primera línea tindrà dos nombres, \(F\) i \(C\) que et dirà el tamany de la matriu que has de crear. Els dos seran nombres parells

Sortida

Dibuixa un format altern, com amb un taulell d'escacs. les caselles blanques representales amb "." i les negres amb "#". Posa un espai entre casella i casella. La primera casella sempre és blanca

Exemple d'Entrada

6 6

Exemple de Sortida

. # . # . #
# . # . # .
. # . # . #
# . # . # .
. # . # . #
# . # . # .

Comments