Tasques amb Prioritat


Submit solution

Points: 7 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Ordenació, Piles/cues
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Estas a l'espai amb uns altres astronautes i has de fer el manteniment de la nau. Algunes tasques tenen més prioritat que altres. Donada una llista de tasques, vols saber quina hauries de fer en \(K\) lloc

Entrada

La primera línea son els casos de prova que hi ha.

Cada cas de prova començarà amb una línea amb dos nombres, \(N\), les tasques, i \(K\), el lloc que vols saber, a on \( 1 <= K <= N \)

Després vindràn \(N\) línies, cadascuna amb la prioritat de la tasca seguida del nom de la tasca.

Sortida

El nom de la tasca en \(K\) lloc, si fas les tasques en ordre de prioritat (el nombre més baix implica més prioritat.)

Exemple d'Entrada

1
4 2
5 Arreglar Cables
1 Estabilitzar el Reactor
7 Disparar als Asteroides
80 Culpar al Negre

Exemple de Sortida

Arreglar Cables

Comments

There are no comments at the moment.