Suma de patates


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat Cada dia arriben més patates. Camions i camions de patates van arribant i descarregant. Inventa un programa que les sumi totes

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas compta amb 1 linea amb diversos números. El primer nombre de camions que arriben, k. Després hi haurà k nombres, que és les patates que du cada camió

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: La quantitat total de patates descarregades aquell dia

Exemple d'Entrada

6
2 10 20
2 20 10
3 1 2 3
3 0 1 0
3 100000 1 1
4 1000 1000 1000 1000

Exemple de Sortida

30
30
6
1
100002
4000

Comments

There are no comments at the moment.