Suma Dos


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Hi ha gent que li agrada sumar. Hi ha gent de tot en aquest mon

Entrada

Cada cas és de dos linies, que cada una conté un nombre

Sortida

Per cada cas es dira els dos nombres sumats

Exemples

Entrada Sortida
2
2
4
2
1
3
1
1
2
-1
1
0

Comments