Suma Dos


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Hi ha gent que li agrada sumar. Hi ha gent per tot en aquest món

Entrada

Cada cas és de dues línies, on cada una conté un número

Sortida

Per cada cas es dirà els dos números sumats

Exemples

Entrada Sortida
2
2
4
2
1
3
1
1
2
-1
1
0

Comments